Громадська організація «Творча еліта України»

Громадська організація «Творча еліта України» 
(ГО «ТЕУ») — зареєстрована 2 травня 2018 у Києві.

Організацію заснували:

Мета і напрями діяльності

Метою організації є гуртування творчих людей будь-яких професій для розвитку всіх сфер суспільного життя в Україні, здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Основними напрямами діяльності Організації є:

  • Залучення осіб, які демонструють високі інтелектуальні, академічні, творчі здібності у громадське життя;
  • Проведення інформаційних та освітніх заходів, а також надання консультаційних, правових та інших послуг;
  • Сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій з метою фінансування розвитку освіти, культури і мистецтва;
  • Створення і просування інтернет-ресурсів, які забезпечують творчих осіб інструментами та ресурсами для подальшого зростання та розвитку;
  • Збір, обробка та розповсюдження правових, економічних та інших даних, що представляють інтерес для творчих осіб;
  • Організація співробітництва між творчими особами, представниками державних органів, міжнародних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб, наукових, освітніх та культурних установ;
  • Надання допомоги у розробці навчальних програм і у проведенні навчальних курсів і семінарів, включаючи планування, маркетингові дослідження, управління фінансовою діяльністю, управління персоналом та інше;
  • Залучення на благодійній основі коштів для фінансування своїх робіт і програм.
ДолученняРозмір
CreativeEliteLogo.png23.61 КБ