Лауреати І Всеукраїнського бібліотечного "Біографічного рейтингу 2017"

Щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг» започаткований Інститутом біографічних досліджень НБУВ із нагоди 100-літнього ювілею Бібліотеки та 25-тя Інституту з метою виявлення та популяризації насамперед наукової біографічної продукції, котра з різних причин нині доступна лише обмеженому колу читачів, що несправедливо і щодо авторів, і щодо користувача, позбавленого змоги повноцінно задовольняти інформаційні потреби.

Водночас Рейтинг покликаний згуртувати бібліотечну спільноту навколо ідеї примноження та поширення у цікавих користувачу формах достовірних виважених відомостей про Людей України, сприяти доступності та фаховості поширюваної в країні біографічної інформації.

«Імена переможців оголосили під час підбиття підсумків Рейтингу на урочистій церемонії, що відбулася 22 травня 2018 р. у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадцького.

Учасників і гостей заходу привітали в.о.генерального директора НБУВ, Директор Інституту рукопису НБУВ, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії наук України Любов Андріївна Дубровіна та директор Інституту біографічних досліджень НБУВ, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України Володимир Іванович Попик. Участь розмові та відзначенні лауреатів взяли експерти Рейтингу доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Галина Андріївна Александрова, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник ІБД НБУВ Лариса Іванівна Буряк, доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, член Президії Української бібліотечної асоціації Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ, член НСП України Тетяна Василівна Добко, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу національної бібліографії НБУВ, заслужений діяч науки і техніки України, член ради Міжнародної асоціації україністів Сидір Степанович Кіраль, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник ІБД НБУВ, член Українського біографічного товариства (Київ) та Запорізького наукового товариства імені Я.П.Новицького (м.Запоріжжя) Світлана Миколаївна Ляшко, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член Національної спілки журналістів України, Голова правління громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин» (Київ) Ірина Борисівна Матяш, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Наукової колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки, Товариства «Українська бібліотека імені Симона Петлюри у Парижі» Марина Геннадіївна Палієнко.

Кращі біографічні видання 2017 р. назвали із претендентів, які потрапили до Топ–10 у чотирьох номінаціях.

25 експертів із числа провідних біографістів країни, чия актуальна діяльність прямо пов‘язана зі створенням, аналізом, рецензуванням і поширенням біографічного знання, оцінили понад 200видань, запропонованих до розгляду бібліотеками з усіх куточків країни. У підсумку до Топ–10 «І Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» увійшли видання із 17 міст України: Бердянська, Вінниці, Дніпра, Дрогобича, Запоріжжя, Івано-Франківська, Кам'янець-Подільського, Києва, Луцька, Одеси, Полтави, Рівного, Ужгорода, Умані, Харкова, Чернівців і Чернігова. Серед 40 видань Топ–10 19 видрукувані в обласних і освітніх центрах України, а  21 – у Києві.

На другому етапі експертної сесії, що відбувалася поряд із розгортанням тематичної виставки у залах НБУВ, з видань Топ–10 були визначені лауреати І Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу».

Номінація «ЖИТТЄПИС»

1.Горобець В.М. Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва / В.М.Горобець. – Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2017. – 248 с. – (Міжнародна історія України).   

2.Ситник К.М., Тетяна Бевз. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений : [монографія] / НАН України [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 362, [3] с. – Бібліогр. в кінці глав. 

3.Зінченко А.Л. Життя і служіння Митрополита Василя Липківського : [монографія] / Арсен Леонідович Зінченко ; НДІ українознавства М-ва освіти і науки України, Всеукр. т-во ім. Митрополита Василя Липківського. – Київ : Дуліби, 2017. – 335 с. : іл. – Бібліогр.: с. 328–335).     

Номінація «КОЛЕКТИВНА БІОГРАФІЯ»

1.Пущук І.А. Волиняни про «Волинь–43»: українська пам’ять про польську експансію на Український Північний Захід у 1938–1944 рр.: усноісторичний аспект. Волинська область, Рівненська область, Південна Волинь (Кременеччина), Берестійщина, Підляшшя, Холмщина/ І.А.Пущук; Рівнен. обл. краєзнав. музей. – Луцьк : Волиньполіграф, 2017. – 1064 с.

2.На палаючому Сході  / упоряд. В.І.Лисенко. – Чернігів : Десна, 2017. – 288 с. : іл.        

3.Довідник “Праведники народів світу” / упоряд. : Є.А.Врадій, Д.В.Шаталов, І.Я.Щупак. – Дніпро : Ткума, 2017. – 220, [1] с. : табл. – (Академ. сер. :«Укр. б-ка Голокосту»)

3.Подобєд  П.К. З-під Конотопа до Аризони: невигадані історії вояків Армії УНР / П. К. Подобєд. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 330, [1] с. : фот., 4 вкл. арк. кольор. іл.

Номінація «ДЖЕРЕЛА БІОГРАФІЇ»

1.Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : путівник / авт. та упоряд.: С.В. Старовойт, А.І.Шаповал, Ю.В.Булгаков [та ін.] ; редкол.: Л.М.Яременко (відп. ред.) [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2017. – 710 с.

2.Юрій Шевельов. Я — мене — мені... (і довкруги) : Спогади. 1. В Україні / Ю.Шевельов (Юрій Шерех) ; передм. С.Вакуленко ; прим. С.Вакуленко, К.Каруник, Ю.Полякова, В.Романовський ; упоряд. С.Вакуленко, О.Савчук ; художн. оформ. О.Чекаль. – Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. – 728 с., 248 іл. – (Cерія «Слобожанський світ». Випуск 11).       

3.Дениско Л.М., Рудакова Ю.К. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : каталог / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017. – 350 с.

3.Листування українських громадсько-політичних та культурних діячів з Олександром Олесем (1906–1944) / Упорядник: Ю.Горбач. – Київ: Оріон, 2017; 448 с.

Номінація «БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК»

1.Микола Леонтович — славетний український композитор : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва ; уклад. О.І.Кізян ; ред. С.В.Лавренюк ; комп’ютер. верстка, дизайн, оригінал-макет Н. В. Спиця ; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2017. – 412 с. – фот. – (Серія «Наші видатні земляки»).   

2.Невиплакані сльози України (запоріжці, які загинули в АТО) : біобібліогр. покажч. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад. Н.В.Романів, І.В.Макєєва, Т.М.Палівода ; відповід. за випуск О.В.Волкова]. – Запоріжжя : Статус, 2017. – 368 с.

3.Варвара з роду Терещенків (Варвара Ханенко — колекціонерка, благодійниця, музеєтворець : до 165-річчя від дня народж.) : біобібліогр. нарис / Публ. б-ка ім. Лесі Українки, Від. краєзнав. літ. та бібліогр., Київ. міськдержадмін, Департамент культури ; упоряд. Н.І.Рижкова ; відп. за вип. : Н.Б.Грищенко, О.М.Трубайчук. – Київ, 2017. – 44 с. : фот. – (Видатні жінки Києва : [біобібл. нариси] ; вип. 2). 

3.Юрій Дрогобич (Котермак) : біобібліогр. покажч. / уклад. О.М.Грубяк ; редактор С.Ю.Фартушок ; відп. за випуск М.М.Дмитрів ; ДДПУ ім. Івана Франка, Бібліотека. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2017. – 80 с.     

Також було відзначене видання – лідер відкритого голосування у спільноті «Українського біографічного товариства». Громада віддала перевагу серед 40 видант Топ–10 біобібліографічному покажчику!

«Микола Леонтович — славетний український композитор : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва ; уклад. О.І.Кізян ; ред. С.В.Лавренюк ; комп’ютер. верстка, дизайн, оригінал-макет Н.В.Спиця ; відп. за вип. Н.І.Морозова. – Вінниця, 2017. – 412 с. – фот. – (Серія «Наші видатні земляки»).

Також Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин у межах Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» започаткувало спеціальну відзнаку «За внесок у розвиток досліджень із історії дипломатії». Її першим лауреатом стало видання:

Лиман І. Британський консул і промисловець Джон Грієвз / Ігор Лиман , Вікторія Константінова, Євген Данченко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2017. – 200 с.

Серед експертів рейтингу: 15 докторів наук із різних галузей гуманітаристики (історики, філологи, філософи, педагоги, фахівці з соціальних комунікацій), які представляють 11 обласних і освітніх центрів України центрів  України (Дрогобич, Запоріжжя, Київ, Кропивницький, Львів, Одеса, Острог, Харків, Чернігів).

За інформацією прес-служби