«Що ми знаємо про себе? Оповідки про організм людини»

РЕЦЕНЗІЯ
на методичний посібник  для вчителя Нової української школи
«Що ми знаємо про себе? Оповідки про організм людини», автор-упорядник: Заржицька Е. І. методист КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради».

Методичний посібник обсягом 64 стор.

Методичний посібник «Що ми знаємо про себе? Оповідки про організм людини» сучасної авторки Заржицької Е.І. складається з тематично об’єднаних  оповідей про внутрішню будову людини. У ігровій, розважальній формі авторка розповідає учням на сторінках книги про найважливіші центри (головний, спинний мозок, нервова система і т.д.) та механізм роботи тіла людини (м’язи, кінцівки, кишківник і т.д.), називає складні терміни простими та зрозумілими для дітей словами. Доповнений яскравими ілюстраціями, посібник наочно демонструє школярам, про що саме йдеться, де розташовані ті, чи інші частини тіла, для чого вони потрібні. Тісно переплітаючись із програмовим матеріалом початкової школи, зокрема з тематичним тижнем здоров’я Нової української школи, дітлахам з легкістю вдається зрозуміти матеріал щодо роботи найважливіших органів людини: серця, легень, стравоходу тощо. А підсумкові запитання, націлені на закріплення знань та самоперевірку, покращують сприйняття програмового матеріалу.

Доступність та універсальність викладеного дозволяє використовувати посібник «Що ми знаємо про себе?  Оповідки про організм людини» не лише на уроках, що стосуються знань про себе: «Я у світі»,  «Основи здоров’я», а й проводити інтегровані уроки, наприклад: «Я у світі» + «Малювання»; «Фізкультура» + «Основи здоров’я» + «Малювання»; «Читання» + «Я у світі» + «Малювання». Кожний класовод зможе з легкістю скомбінувати власний урок і дати дітям базові знання про організм людини, а використовуючи фрагменти ілюстрацій, створювати з класом тематичні лепбуки.

Послуговуючись принципами НУШ, варто відмітити, що посібник Заржицької Е.І. допомагає розвивати у дітей такі ключові компетентності як:

  • спілкування державною мовою;
  • наукове розуміння природи;
  • здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності;
  • здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок;
  • здатність самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва;
  • усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини;
  • здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя та ін.

Зважаючи на чималий доробок Заржицької Е.І. на письменницькій ниві, бо член Національної  Спілки письменників України має десятки опублікованих дитячих книг, які користуються великим попитом, робимо наступний висновок:  «Що ми знаємо про себе? Оповідки про організм людини» відповідає вимогам сучасного навчання школярів та може бути використаний як методичний посібник при проведенні навчальних занять у Новій українській школі, зокрема, інтегрованих уроків, які поєднують в собі одразу декілька дисциплін.

 

О.В.Федіна,
заступник директора з освітнього процесу
КЗ «СЗШ № 6» Кам’янської міської ради,
здобувач наукового ступеня канд.філол.н.,
     ДНУ ім. О.Гончара