Стежками Тарасового дитинства

Ольга Рєпіна,
м. Дніпро

(про електронний збірник «Йому тринадцятий минало»,
упорядник Еліна Заржицька, 2020 рік)

У теперішній час гостро постає проблема створення умов для ефективної соціалізації ітей молошого шкільного та піліткового віку, оскільки мова йде про переломний етап онтогенетичного розвитку і його значимість для благополуччя та особистісного розвитку в поальшому житті. Причому поєднання особливостей дитини з певними властивостями соціальних систем, з якими їх знайомить школа та життя взагалі, надає можливість реального становлення тієї або іншої специфічної психічної структури (стресостійкісті, толерантності, специфіки сприйняття інформації, сенсожиттєвих орієнтацій тощо).

Дорослі повинні пам’ятати, що діти, а особливо – підлітки, постійно ставлять перед собою сенсові питання. Нам це може здатися дивним і неможливим, але це правда. На жаль, ншим дітям не вистачає специфічних життєвих «скрін-шотів» й позитивних прикладів для того, щоб відчути себе спроможним вести себе як дорослий.

На нашу думку, смислове орієнтування виступає в цієй площині основою вікових змін в структурі особистості. Віковий розвиток людини, придбання нового досвіду припускає постійну зміну існуючого відношення до життя, що виявляється в конкретних поведінкових актах.

Нам, дорослим, знайоме захоплення інформацією, яку діти отримують з різноманітних книг. Іноді діти знахоять такі книги у себе вдома, у сімейних  книжкових шафах. Частіше – у бібліотеці. А ще частіше – провідником о подібної інформації стає добре підготовлений фахівець – вчитель. Вся триада «домашня бібліотека –міська бібліотека – вчитель» може наавати можливість мати такі поитивні «скрін-шоти», які можуть співставлятися в уяві дитини із сьогоденням.

Перед вами як раз така книга. Книга «скрін-шот» щодо життя маленького Тараса Шевченко, коли творчими засобами, з перенесенням у сучасність, маленького читача знайомлять із життям цього світогового генія.

Збірник, створений 29 письменниками – як із України, так і зарубіжжя, направляє силу уяви читача на розвиток становлення ідентичності. Це необхідно задля прискорення визначення дитячої проекції «себе в майбутньму», що детермінує здійснення системи виборів, забезпечує цілісність особистості, осмислення своїх характеристик як відносно стійких якостей своєї особистості та розширення екзистенційного простору; надає можливість дитині/підлітку мативідчуття часу і здатність будувати життєві плани, не відчуваючи страху дорослішання і змін; прагнути до самовизначення і вибору позитивних зразків для наслідування.

І, якщо у сучасному світі у дитини немає позитивної альтернативи тому, що закладає в її свідомість масскультура, то автори цієїзбірки, користуючись образами життя маленького Тараса Шевченко, надають таку альтернативу − приклад стійкої позитивної поведінки, боротьби за себе, за свої емоції, вміння вистояти навіть при тотальних невдачах.