Нас об’єднає мова. Резолюція форуму

Оприлюднено 20-го липня 2015 р., м. Київ

Ми, учасники Міжнародного форуму на підтримку української мови «Нас об’єднає мова», констатуємо:

 • українська мова зазнавала заборон і репресій упродовж сотень років,
 • за часів окупації України проводилася політика зросійщення, внаслідок якої українську мову було усунуто з широких сфер суспільного життя,
 • після відновлення Незалежності, внаслідок залишення при владі старих комуністичних кадрів, питання відродження української мови нехтувалося,
 • агресивна інформаційно-пропагандистська кампанія, як зовнішня, так і внутрішня, була спрямована на подальше зросійщення держави,
 • сьогоднішня російська агресія та окупація чистини української території стали можливими внаслідок тотальної русифікації східних областей і Криму через байдужість і боязнь української влади провести дерусифікацію та впровадити українську мову в державне і суспільне життя України.

В умовах, які склалися, українська мова повинна стати об'єднавчим чинником для усіх громадян України.

Україна це єдине місце на планеті, де може і повинна повноцінно розвиватися українська мова. Тож закликаємо усіх українців дотримуватися трьох основних принципів:

 1. Кожен громадянин має право вільно спілкуватися в побуті будь-якою мовою.
 2. Кожен громадянин України повинен знати і поважати українськудержавну – мову.
 3. Держава повинна всебічно підтримувати українську мову і сприяти її відродженню, гарантувати розвиток української мови на підставі розуміння того, що державна мова є об’єднавчим і націєтворчим чинником поза яким неможлива ні українська демократична держава, ні сама модерна політична ідентичність українцівМи вимагаємо від Президента, Прем’єр-міністра, Верховної Ради України звернути прискіпливу увагу на питання відродження української мови, в тому числі як чинника національної безпеки держави.

Зокрема, ми вимагаємо:

 • від Президента України – зобов’язати керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування керуватися у своїй діяльності Указом Президента України від 15.02.2010 р. №161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики»;
 • від Президента України – доручити міністрові закордонних справ України підтримати міжнародну ініціативу про позбавлення російської мови статусу офіційної мови ООН, з огляду на те, що статус міжнародної мови був утрачений російською мовою з припиненням чинності Варшавського договору, а також через використання Російською Федерацією мовного питання для виправдання збройної агресії;
 • від Верховної Ради України – не надавати російській мові спеціального статусу;
 • від Верховної Ради України – внести на розгляд парламенту законопроект «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні» авторства С.Головатого, О.Сироїд, В.Яворівського, М.Матіос і І.Фаріон або законопроект «Про порядок застосування мов в Україні», розроблений групою фахівців під керівництвом Л.Кравчука;
 • від Верховної Ради України – внести на розгляд парламенту законопроект про внесення змін в Адміністративний кодекс України і Кримінальний кодекс України щодо відповідальності за обмеження або порушення прав громадян України на вільне використання, застосування і функціонування державної мови у всіх сферах життя й на одержання інформації українською мовою;
 • від Голови Верховної Ради – провести в найближчому часі парламентські слухання про стан української мови в країні;
 • від Прем’єр-міністра України – невідкладно розробити та затвердити Державну програму всебічного розвитку і функціонування української мови як державної;
 • від Президента, Верховної Ради і Прем’єр-міністра України – створити державний орган регулювання мовної політики для вивчення стану і для розробки та контролю за впровадженням української мови в усіх сферах суспільного життя держави;
 • від Прем’єр-міністра і Кабінету міністрів України – терміново відновити мовлення українських каналів в Донецькій та Луганській областях, особливо на окупованих територіях;
 • від Кабінету міністрів України – внести на розгляд парламенту законопроект про національний культурний продукт з визначенням державної мови як одного з основних критеріїв визнання продукту національним;
 • від Кабінету міністрів України – передбачити у проекті довгострокової стратегії розвитку культури конкретні кроки щодо всебічної підтримки державної мови в усіх сферах культури;
 • l від Кабінету міністрів України – передбачити у законопроекті «Про освіту» всебічні гарантії прав на одержання освіти державною мовою на всіх рівнях;
 • від Конституційного Суду України – скасувати закон «Про засади державної мовної політики»;
 • від Міністра освіти й науки України – ініціювати внесення змін до закону «Про вищу освіту», передбачивши надання дисципліні «Українська мова за професійним спрямуванням» (або «Ділова українська мова», або «Культура українського мовлення» тощо) статусу навчальної дисципліни для обов’язкового опанування у вищих навчальних закладах студентами всіх спеціальностей як природничого, так і гуманітарного профілів із чітко визначеним для неї мінімумом кредитів ЄКТС – не менше 4 кредитів – та формою контролю – екзамен.
 • від Кабінету міністрів України ухвалити рішення про заборону ввезення російських книжок в Україну, зміст яких наповнено духом московського імпершовінізму, що виступає складовою гібридної війни Росії проти незалежної України;
 • від Прем’єр-міністра України та виконавчої влади здійснювати моніторинговий контроль за обов’язковим дотриманням ст. 10 Конституції України в усіх державних закладах, установах, організаціях тощо;
 • від Верховної Ради і Прем’єр-міністра України закріпити на законодавчому рівні обов'язкову кваліфікаційну вимогу «вільне володіння українською мовою» для викладачів (вчителів, вихователів) усіх освітніх закладів.
 • від міністра освіти і науки України – взяти на особистий контроль виконання ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» (Стаття 48. Мова викладання у вищих навчальних закладах 1. Мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова.);
 • від Донецької обласної адміністрації – негайно призначити керівників управлінь освіти та культури в Донецькій області.

Хоча статус державної для української мови закріплений в Конституції України, на практиці майже нічого не робиться задля відновлення історичної справедливості – відродження української мови як найдорожчого національного надбання і головного об'єднавчого чинника українського народу.

Ми вимагаємо аби найближчим часом були прийняті закони про:

 • проведення обов’язкових іспитів з української мови для державних службовців; службовців органів місцевого самоврядування; кандидатів у депутати всіх рівнів; сільських, селищних і міських голів; працівників державних установ, підприємств та організацій; працівників державних ЗМІ; працівників наукових та освітніх установ і закладів; персоналу у сфері послуг;
 • створення Державної навчально-екзаменаційної системи «Український мовний диплом»;
 • створення Національного методичного центру для розробки і вдосконалення програм курсів української мови із специфікою професій і посад;
 • затвердження Державних вимог і норм «Шість рівнів володіння державною українською мовою» на базі «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання»;
 • надання повноваження контролю за педагогічними кадрами Міністерству освіти та науки;
 • обов’язковість трансляцій на радіо і телебаченні передач з 75%-им україномовним змістом без поєднання з російською.

Ми вимагаємо, аби найближчим часом Уряд прийняв і почав втілювати програму вивчення і поширення української мови серед населення Криму і Сходу, як частину реалізації державної політики щодо консолідації українського народу навколо нашої спільної культури, історії та мови.

Ми вимагаємо негайно опрацювати і почати впровадження державної культурної програми, спрямованої на те, щоб піднести престиж української мови й культури, насамперед шляхом створення високоякісного українського культурного продукту. Українська мова повинна стати першою мовою спілкування в усіх без винятку царинах життя України, мовою міжетнічного спілкування в Україні.

Ми звертаємося до представників вітчизняного підприємництва, фермерських об’єднань, асоціацій підприємців та промисловців, власників кафе, ресторанів, торгових центрів з пропозиціями:

 • посилити роль та значення державної мови при формуванні логотипів підприємств, розробці торгових марок, брендів та формування основних розділів у планах маркетингового просування товарів і послуг,
 • приступити до українізації всіх ланок процесу обслуговування покупців, налагодження діалогу торгового персоналу з покупцями й клієнтами в діловому україномовному режимі,
 • забезпечити домінування державної мови у процесі визначення назв кафе, ресторанів, готелів, торгових центрів, підприємств, компаній та інших закладів, при виборі мовного режиму виходу ділових видань для підприємців, покупців та клієнтів, при визначенні мовного режиму ведення всіх форм рекламної пропаганди, віртуального спілкування представників комерційних структур з потенційними клієнтами та покупцями на корпоративних сайтах в інтернет-мережі, при налагодженні мелодійного та мовного супроводження покупців в магазинах, на базарах і в торгових центрах, при оформленні пакувальних матеріалів, цінників, довідкових матеріалів, вивісок, написів у вітражах.

Тільки разом, об’єднавшись на ґрунті того, що робить нас українцями і що намагались знищувати наші вороги, в першу чергу об’єднавшись навколо рідної мови і культури, ми зможемо подолати виклики, які стоять перед нами, і рухатись вперед у напрямку європейської інтеграції, розвитку і процвітання.

Слава Україні!

Повний відеозапис форуму.